Waarde Goud Verkopen

Omdat het doel van het beleggen in goud het maken van winst met het verkopen en kopen van goud is, zal voor welke waarde goud verkopen mogelijk is ook in belangrijk mate de mogelijke winst bepalen. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk voor welke waarde u het beleggingsgoud hebt aangekocht maar als het goed is had u dat al onder de knie.

Voor goud verkopen Nederland aandoen zal betekenen dat u een prijs uitgekeerd krijgt die gebaseerd is op de officieel vastgestelde goudkoers. Deze koers wordt vastgesteld op de internationale goudbeurs in New York en zal over de hele wereld gebruikt worden. De verkoop goud waarde zal dan ook in de basis niet verschillen in Nederland en een ander land dus vandaar dat over de grens uw goud aanbieden niet altijd even veel zin heeft. Voor de hoogst mogelijke waarde goud verkopen heeft dan ook meer te maken met de marge die een opkoper of inkoop organisatie moet maken om de kosten te dekken. De marge wordt in rekening gebracht door de prijs van goud met een bepaald percentage te verminderen. Het bedrag dat dit op zal leveren wordt gebruikt om de met de verkoop gemaakte kosten te dekken. De goud waarde zal dus meestal hoger zijn dan het bedrag dat u geboden krijgt en dit is ook waar de verschillende opkopers en inkoop organisaties met elkaar kunnen concurreren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dan het een verschil maakt in welke vorm u het goud aan gaat bieden, de sloop goud waarde zal beduidend lager liggen dan wat u voor gouden beleggingsmiddelen uitgekeerd krijgt.

Dit heeft te maken met het feit dat sloop goud zoals deeltjes goud uit elektronica, van huisraad of zelfs gouden tanden, niet zomaar te hergebruiken zijn. Voor de beste waarde goud verkopen als het sloop goud is zal daarom een relatief lage prijs opleveren in vergelijking met andere gouden producten. Dit komt omdat het sloopgoud eerst verwerkt moet worden tot een soort goud waar iets mee gedaan kan worden. Ook als u voor de beste waarde goud online verkopen wilt en u biedt sloop goud aan waarbij u zelf bepaalde sieraden kunt rekenen, zal de prijs een stuk lager zijn dan voor bijvoorbeeld gouden beleggingsmiddelen. Het sloop goud zal dan ook eerst omgesmolten moeten worden in de vorm van goudbaren of tot grondstof voor het maken van nieuwe gouden voorwerpen. Dit is nog afgezien van het feit dat dit goud vaak niet 24 karaat puur is maar een lagere puurheid heeft waardoor u in ieder geval al voor een lagere waarde goud verkopen moet. Het verschil zal zeer duidelijk worden als u bekijkt wat u voor gouden beleggingsmiddelen zoals goudbaren of gouden munten betaald krijgt. De verkoop goud waarde van gouden munten of goudbaren zal in sommige gevallen zelfs boven de officiële prijs van goud uitkomen. Dit heeft te maken met het feit dat u bij aankoop van deze gouden beleggingsmiddelen ook een stuk meet zult moeten betalen dan de officiële koers van goud aan geeft. Omdat u dit bij aanschaf dus ook hebt gedaan zult u een groot deel van de extra goud waarde weer terug krijgen.

Het feit dat de sloop goud waarde een stuk lager ligt dan de officiële prijs van goud en soms in geen verhouding staat tot de prijs die beleggingsgoud op zal brengen, wordt zoals gezegd veroorzaakt door het feit dat sloop goud eerst omgevormd moet worden tot een bruikbare grondstof. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen voor het grootste gedeelte opgebracht moeten worden door de prijs die u betaald krijgt. Voor welke waarde goud verkopen dan mogelijk is wordt bepaald door de officiële prijs van goud met een hoger percentage te verminderen dan bijvoorbeeld bij beleggingsgoud het geval zal zijn. De inkoop beleggingsgoud zal veel minder kosten met zich mee brengen en deze kosten zullen voornamelijk betrekking hebben op het analyseren van de echtheid van het goud. Voor de hoogste waarde goud online verkopen is daarom ook mogelijk bij opkopers of inkoop organisaties die een hoge mate van kennis op het gebied van beleggingsgoud hebben. Hoe sneller immers een opkoper of inkoop organisatie het goud op echtheid en gewicht analyseren kan, hoe minder kosten er gemaakt worden en hoe hoger de goud waarde zal zijn die u uitgekeerd zult krijgen. Hierbij zal het ook enorm meehelpen dat de gouden munten en goudbaren doorverkocht zullen worden aan een verkoper van gouden beleggingsmiddelen. De hogere prijs die hiervoor in rekening gebracht wordt zal de verkoop goud waarde gunstig beïnvloeden waardoor u een hoger prijs betaald krijgt.